Checkpointsbeskrivningar

På hittautkartan finns checkpoints utsatta i form av violetta ringar. I terrängen är de markerade med en trästolpe, ungefär en halvmeter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen, så hittar du stolpen.

Svårighetsnivåer

Grön = lätt, kan nås med barnvagn

Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpointssläpp

Så snart stolparna är på plats kommer vi meddela det! 

Här är en bild på checkpointsbeskrivningarna som är tryckta på kartan; svårighetsgrad, föremål och om de är hjulanpassade.

Chp+Strömstad+2019.png

Du kan också klicka på ringen i appen, så kommer beskrivningen upp.

Våra partners