Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartan finns 300 stycken checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög, eller genom en hittaut-dekal som är en plastskiva som sitter fast på en stolpe eller liknande. I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en aluminiumstolpe eller plastskylt med rosa Hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt Hittautkonto på hemsidan eller i appen. Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har.

  • Grön = mycket lätt kan nås med barnvagn och rullstol
  • Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen
  • Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen
  • Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt Hittautkonto.

CHECKPOINTSLÄPP

Vissa checkpoints sitter ute från säsongens start och går att registrera på en gång, medan andra sätts ut till så kallade checkpointsläpp och öppnar för registrering vid en given tidpunkt lite senare under säsongen. Det framgår tydligt på papperskartan om utmarkerade checkpoints öppnar vid ett senare datum. Ibland släpps en helt ny papperskarta vid checkpointsläpp. På hemsidan och i appen dyker nya checkpoints upp först när de öppnat för registrering. Håll utkik efter våra planerade checkpointsläpp så missar du inga nya checkpoints!


Checkpointbeskrivning 1-300

Tillgänglighetsanpassade: 1-26, 29-32, 38-41, 44-51, 95, 105-107, 109-114, 117, 122, 266-270, 272-273, 280

Nummer Föremål Svårighetsgrad

1 Hotel Baltic Grön

2 Lyktstolpen Grön

3 Vägskylten Grön

4 Handelsbanken Grön

5 Vägskylten Grön

6 Stupröret Grön

7 Stakethörnet Grön

8 Vägskylten Grön

9 GDM, entrédörren Grön

10 Vägskylten Grön

11 Masarin Consulting Grön

12 Lyktstolpen Grön

13 Diös, In-gallerian, entré Grön

14 Stakethörnet Grön

15 Lyktstolpen Grön

16 Stakethörnet Grön

17 Lyktstolpen Grön

18 Vägskylten Grön

19 Lyktstolpen Grön

20 Vägskylten Grön

21 Lyktstolpen Grön

22 Lyktstolpen Grön

23 Lyktstolpen Grön

24 Vägskylten Grön

25 Stakethörnet Grön

26 Lyktstolpen Grön

27 Infotavlan Blå

28 Stängselslutet Grön

29 Lyktstolpen Grön

30 Vägskylten Grön

31 Lyktstolpen Grön

32 Stakethörnet Grön

33 Trappan, svängen Blå

34 Mellan branterna Blå

35 Infotavlan Blå

36 Stakethörnet Blå

37 Stakethörnet Blå

38 Lyktstolpen Grön

39 Lyktstolpen Grön

40 Lyktstolpen Grön

41 Skylten Grön

42 Stigkorsningen Blå

43 Stigkorsningen Blå

44 Vägskylten Grön

45 Metallstolpen Grön

46 Metallstolpen Grön

47 Lyktstolpen Grön

48 Lyktstolpen Grön

49 Lyktstolpen Grön

50 Lyktstolpen Grön

51 Sidsjö Hotell Grön

52 Stenen Blå

53 Branten Blå

54 Höjden Blå

55 Stenen Röd

56 Branten Röd

57 Gropen Blå

58 Träbron Blå

59 Branten Svart

60 Stenen Röd

61 Stigkorsningen Blå

62 Branten Röd

63 Sankmarken Blå

64 Stigkorsningen Blå

65 Sankmarken Svart

66 Branten Svart

67 Stigkröken Blå

68 Åsen Blå

69 Bäckförgreningen Blå

70 Branten Blå

71 Stenmuren Blå

72 Stig/bäck Blå

73 Stig/beståndsgräns Blå

74 Stenen Blå

75 Sankmarken Röd

76 Stigkorsningen Blå

77 Branten Svart

78 Branten Svart

79 Sankmarken Röd

80 Stenen Röd

81 Gropen Blå

82 Stenen Blå

83 Bäckförgreningen Blå

84 Sankmarken Röd

85 Höjden Blå

86 Sankmarken Blå

87 Branten Blå

88 Branten Röd

89 Sankmarken Blå

90 Branten Röd

91 Mellan stenarna Röd

92 Höjden Röd

93 Branten Svart

94 Gropen Blå

95 Lyktstolpen Grön

96 Branten Blå

97 Stigkorsningen Blå

98 Branten Röd

99 Stenen Blå

100 Gropen Blå

101 Stigkorsningen Blå

102 Höjden Röd

103 Stenen Blå

104 Branten Blå

105 Sportson skyltfönster Grön

106 Vägskylten Grön

107 Vägskylten Grön

108 Stakethörnet Grön

109 Lyktstolpen Grön

110 Lyktstolpen Grön

111 Vägskylten Grön

112 Vägskylten Grön

113 Lyktstolpen Grön

114 Lyktstolpen Grön

115 Vägskylten Grön

116 Metallstolpen Grön

117 Kraftledningsstolpen Grön

118 Branten Blå

119 Stigkröken Blå

120 Gropen Blå

121 Stängselhörnet Grön

122 Lyktstolpen Grön

123 Höjden Blå

124 Höjden Blå

125 Stigkorsningen Blå

126 Stig/åkerkant Blå

127 Stenen Röd

128 Höjden Blå

129 Stenen Blå

130 Höjden Röd

131 Sankmarken Röd

132 Sänkan Svart

133 Stigkorsningen Blå

134 Stig/kraftledning Blå

135 Gropen Blå

136 Gropen Blå

137 Branten Blå

138 Sankmarken Blå

139 Branten Blå

140 Sankmarken Blå

141 Sankmarken Röd

142 Sänkan Röd

143 Sjökanten Blå

144 Mellan branterna Blå

145 Stenen Blå

146 Branten Röd

147 Vattenhålet Röd

148 Mellan branterna Röd

149 Klapperstensfältet Blå

150 Branten Röd

151 Sankmarken Röd

152 Branten Röd

153 Sankmarken Blå

154 Branten Svart

155 Gropen Svart

156 Branten Svart

157 Höjden Röd

158 Branten Röd

159 Branten Röd

160 Kraftledningsstolpen Blå

161 Stigkorsningen Blå

162 Höjden Röd

163 Höjden Blå

164 Sankmarken Röd

165 Stenen Röd

166 Stigkorsningen Blå

167 Stenen Blå

168 Gropen Blå

169 Höjden Blå

170 Höjden Röd

171 Höjden Blå

172 Kraftledningsstolpen Blå

173 Stig/beståndsgräns Blå

174 Huset Blå

175 Branten Röd

176 Vindskyddet Blå

177 Vattenhålet Blå

178 Höjden Svart

179 Branten Svart

180 Klippstugan Blå

181 Stig/beståndsgräns Blå

182 Stenen Blå

183 Stig/beståndsgräns Blå

184 Röset Röd

185 Tornet Röd

186 Stenen Blå

187 Höjden Blå

188 Stenen Röd

189 Stigkorsningen Blå

190 Stenen Blå

191 Höjden Röd

192 Höjden Blå

193 Stigkorsningen Blå

194 Sankmarken Röd

195 Infotavlan Grön

196 Stigkorsningen Blå

197 Stenen Blå

198 Branten Röd

199 Höjden Röd

200 Sankmarken Blå

201 Sankmarken Röd

202 Höjden Blå

203 Höjden Svart

204 Stenen Röd

205 Stenen Blå

206 Sankmarken Svart

207 Stenen Blå

208 Stigkorsningen Blå

209 Stenen Blå

210 Stig/bäck Blå

211 Mellan stenarna Blå

212 Stig/bäck Blå

213 Gropen Blå

214 Branten Röd

215 Sankmarken Svart

216 Stenen Blå

217 Stigkorsningen Blå

218 Sankmarken Röd

219 Branten Röd

220 Stigkorsningen Blå

221 Höjden Blå

222 Stenen Blå

223 Branten Röd

224 Branten Svart

225 Höjden Röd

226 Sankmarken Röd

227 Stenen Blå

228 Höjden Blå

229 Branten Röd

230 Höjden Röd

231 Sankmarken Blå

232 Branten Svart

233 Stenen Svart

234 Under E14 Blå

235 Vägkorsningen Grön

236 Sankmarken Röd

237 Stenen Röd

238 Stenen Röd

239 Stenen Röd

240 Sänkan Blå

241 Stenen Blå

242 Stenen Blå

243 Höjden Röd

244 Gropen Röd

245 Sankmarken Blå

246 Sankmarken Blå

247 Gropen Blå

248 Höjden Blå

249 Sankmarken Röd

250 Stenen Blå

251 Sankmarken Blå

252 Branten Blå

253 Kojan Blå

254 Höjden Röd

255 Branten Blå

256 Vattenhålet Röd

257 Stenen Blå

258 Stigkorsningen Blå

259 Branten Blå

260 Stenen Röd

261 Mellan branterna Svart

262 Branten Röd

263 Sankmarken Röd

264 Stigkröken Blå

265 Branten Blå

266 Lyktstolpen Grön

267 Lyktstolpen Grön

268 Vägskylten Grön

269 Stigkorsningen Grön

270 Stigkorsningen Grön

271 Metallstolpen Blå

272 Metallstolpen Grön

273 Stakethörnet Grön

274 Gropen Blå

275 Stigkorsningen Blå

276 Stigkorsningen Blå

277 Masten Röd

278 Kraftledningsstolpen Blå

279 Vägskylten Blå

280 Stakethörnet Grön

281 Huset Blå

282 Gropen Blå

283 Stigkorsningen Blå

284 Stenen Röd

285 Kraftledningsstolpen Blå

286 Stenen Röd

287 Branten Röd

288 Höjden Röd

289 Branten Röd

290 Stigkorsningen Blå

291 Höjden Blå

292 Stigkröken Blå

293 Stenen Röd

294 Branten Röd

295 Höjden Blå

296 Sankmarken Röd

297 Vindskyddet Blå

298 Stigkröken Blå

299 Stenen Röd

300 Stenen Röd

301 Hulistugan Grön

302 Höjden Blå

303 Stig/bäck Blå

304 Stigkorsningen Blå

305 Bergfotstugan Blå

306 Stigkorsningen Blå

307 Höjden Röd

308 Stenen Blå

309 Gropen Blå

310 Branten Blå

311 Gropen Blå

312 Sankmarken Blå

313 Stigkorsningen Blå

314 Gropen Röd

315 Stigkorsningen Blå

316 Stigkröken Blå

317 Stenen Blå

318 Gränsröset Blå

319 Fågelbergsstugan Blå

320 Sankmarken Blå

321 Höjden Röd

322 Branten Röd

323 Stenen Röd

324 Höjden Svart

325 Stigkorsningen Blå

326 Höjden Blå

327 Sankmarken Röd

328 Sjökanten Röd

329 Klissbergsstugan Blå

330 Branten Röd

331 Gränsröset Röd

332 Stigkorsningen Blå

333 Sankmarken Svart

334 Branten Blå

335 Stigkorsningen Blå

336 Branten Röd

337 Sankmarken Röd

338 Mellan stenarna Blå

339 Hovbergsstugan Blå

340 Höjden Röd

341 Stigkorsningen Blå

342 Sankmarken Röd

343 Stenen Röd

344 Gropen Röd

345 Gropen Blå

346 Gropen Röd

347 Branten Blå

348 Sankmarken Röd

349 Branten Röd

350 Stigkorsningen Blå

351 Stenen Blå

352 Sankmarken Blå

353 Branten Blå

354 Sankmarken Blå

355 Sankmarken Röd

356 Stigkorsningen Blå

357 Stigkorsningen Blå

358 Branten Röd

359 Höjden Blå

360 Branten Röd


GPS-koordinater

GPX-filer att ladda ner: Se mer under Här finns Kartan.

Våra partners