Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartan finns 300 stycken checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög, eller genom en hittaut-dekal som är en plastskiva som sitter fast på en stolpe eller liknande. 


Svårighetsnivåer

 Grön = mycket lätt, kan nås med barnvagn och rullstol

 Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen


Checkpointsläpp

I år släpper vi alla 300 kontroller från 1/5 (förutom Liden och Tallstugan som kommer senare).

Checkpointbeskrivning 1-300

1: Bakom scenen

2: Cykelräknaren

3: Trädet

4: Vägskylten

5: Två Tandläkare

6: Svenska Hållbarhetsbolaget & Röda Korset

7: Stupröret

8: P-skylten

9: Stakethörnet

10: Trappslutet

11: Lyktstolpen

12: Staketslutet

13: Stigkorsningen

14: Gärdesgårdshörnet

15: Huset

16: Gärdesgårdshörnet

17: Huset

18: Minnesstenen

19: Vägskylten

20: Trappen

21: Trappen

22: Trappen

23: Emhart Glass - Parkbänken

24: Stigen/stenmuren

25: Lyktstolpen

26: Broportalen

27: Vägräcket

28: Lyktstolpen

29: Lyktstolpen

30: Förbudsskylten

31: Hundlatrinen

32: GDM (Parkbänken)

33: Lyktstolpen

34: Staketslutet

35: Trädet

36: Lyktstolpen

37: Lyktsolpen

38: Träbron

39: Parkbänken

40: Gångvägsskylten

41: Parkbänken

42: Lyktstolpen

43: P-skylten

44: Trästolpen

45: Träbron

46: Lyktstolpen

47: Stakethörnet

48: Stakethörnet

49: Lyktstolpen

50: Lyktstolpen

51: Gårdshuset, väggen

52: Lilla höjden

53: Infotavlan SOK-stugan

54: Stenen

55: Stenen

56: Stenen

57: Ruinen

58: Höjden

59: Sankmarken

60: Branten

61: Sankmarken

62: Sankmarken

63: Branten

64: Sänkan

65: Branten

66: Branten

67: Branten

68: Stigen/diket

69: Stenen

70: Lilla höjden

71: Sankmarken

72: Stigen

73: Branten

74: Sankmarken

75: Stigen/bäcken

76: Sankmarken

77: Branten

78: Kojan

79: Jakttornet

80: Stenen

81: Stigkorsningen

82: Stigkorsningen

83: Stigen/vägen

84: Gropen

85: Lilla höjden

86: Klapperstensfältet

87: Stigkorsningen

88: Stigkorsningen

89: Höjden

90: Gropen

91: Branten

92: Branten

93: Sankmarken

94: Gropen

95: Sänkan

96: Sankmarken

97: Stenen

98: Stenen

99: Klapperstensfältet

100: Gropen

101: Branten

102: Branten

103: Stigkorsningen

104: Höjden

105: Sankmarken

106: Sankmarken

107: Stenen

108: Sankmarken

109: Branten

110: Mellan stenarna

111: Lyktstolpen

112: Lyktstolpen

113: Lyktstolpen

114: Stakethörnet

115: Betongsugga 

116: Stupröret 

117: Stakethörnet 

118: Räckets slut

119: Lyktstolpen

120: Vägskylten

121: Stigkröken

122: Lilla höjden

123:Stigkorsningen

124: Stigkröken

125: Vindskyddet

126: Sankmarken

127: Stigkorsningen

128: Kojan

129: Huset

130: Röset

131: Branten

132: Stenen

133: Höjden

134: Lilla höjden

135: Branten

136: Höjden

137: Stigkröken

138: Stigkorningen

139: Stigkorsningen

140: Lilla höjden

141: Gropen

142: Lilla höjden

143: Stigkröken

144: Branten

145: Dikesslutet

146: Lyktstolpen

147: Branten

148: Myrkanten

149: Stigkorsningen

150: Stenen

151: Branten

152: Branten

153: Stenen

154: Brunnen

155: Höjden

156: Gropen

157: Stigkröken

158: Gropen

159: Kolbotten

160: Gropen

161: Gropen

162: Gropen

163: Stigkorsningen

164: Stigkröken

165: Huset

166: Träbron

167: Höjden

168: Stakethörnet

169: Huset

170: Staketslutet

171: Stigslutet

172: Gropen

173: Stigkorsningen

174: Trädet

175: Huset

176: Gropen

177: Stenarna

178: Spången

179: Branten

180: Hyggeshörnet

181: Stenen

182: Stenarna

183: Sankmarken

184: Stenen

185: Branten

186: Stigkorsningen

187: Stenen

188: Hyggeshörnet

189: Branten

190: Gropen

191: Trädet

192: Huset

193: Stakethörnet

194: Huset

195: Lyktstolpen

196: Stolpen

197: Branten

198: Staketslutet

199: Staketslutet

200: Hörnet

201: Branten

202: Kojan

203: Kojan

204: Stigen/bäcken

205: Kraftledningsstolpen

206: Stigkorsningen

207: Branten

208: Kraftledningsstolpen

209: Röset

210: Branten

211: Röset

212: Branten

213: Branten

214: Kojan

215: Stigkorsningen

216: Huset

217: Stenmurskröken

218: Stigkröken

219: Stenhögen

220: Stenen

221: Sänkan

222: Gropen

223: Mellan stenarna

224: Höjden

225: Branten

226: Branten

227: Stigkorsningen

228: Branten

229: Gropen

230: Sankmarken

231: Höjden

232: Dikeskröken

233: Klapperstensfältet

234: Myrkanten

235: Höjden

236: Lilla höjden

237: Branten

238: Stenen

239: Sankmarken

240: Stigkorsningen

241: Stigkorsningen

242: Höjden

243: Branten

244: Röset

245: Stenen

246: Sankmarken

247: Sänkan

248: Branten

249: Höjden

250: Vindskyddet

251: Höjden

252: Branten

253: Branten

254: Ruinen

255: Sankmarken

256: Branten

257: Höjden

258: Huset

259: Stenen

260: Höjden

261: Lyktstolpen

262: Lyktstolpen

263: Stakethörnet

264: Lyktstolpen

265: Vägskylten

266: Stigen/vägen

267: Lyktstolpen

268: Stigkorsningen

269: Vägskylten

270: Stakethörnet

271: Gatuskylten

272: Lyktstolpen

273: Stakethörnet

274: VA-stolpen

275: Infotavlan

276: Gatuskylten

277: Lyktstolpen

278: Trädet

279: P-skylten

280: Stängselhörnet

281: Infotavlan

282: Stenen

283: Höjden

284: Stenen

285: Stenen

286: Stenen

287: Gropen

288: Gropen

289: Stigen/diket

290: Stigen/beståndsgränsen

291: Branten

292: Stigen/vägen

293: Stenen

294: Branten

295: Gropen

296: Stenen

297: Branten

298: Branten

299: Stigkröken

300: Branten

GPS-koordinater

GPX-filer att ladda ner: Se mer under Här finns Kartan.

Våra partners