Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartan finns 300 stycken checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög, eller genom en hittaut-dekal som är en plastskiva som sitter fast på en stolpe eller liknande. 


Svårighetsnivåer

 Grön = mycket lätt, kan nås med barnvagn och rullstol

 Blå = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen


Checkpointsläpp


Checkpointbeskrivning 1-300


GPS-koordinater

GPX-filer att ladda ner: Se mer under Här finns Kartan.

Våra partners