Nyheter

Tack!

Vi vill tacka Tierps Kommun som genom ekonomiskt bidrag gjort det möjligt för oss att 2021 anordna hitta ut i Tierp, Tobo och Örbyhus. 
Nu är planeringen för hitta ut Tierp i full gång, vi ser över kartor och klurar på var vi ska placera våra check-points. 

Skribent: Ida Eriksson