Checkpointsbeskrivningar

Thn_CP_2020.png
Förklaring svårighet:

Grön = mycket lätt

Blå = Lätt

Röd = Medel

Svart = Svår


Framkomlighet på hjul = Barnvagn och rullstol så att man kan se checkpointen.


Här kan du hämta GPS koordinaterna till Checkpointen:

Trollhättan Hittaut CP GPS.pdf

Våra partners