Checkpointsbeskrivningar

CP_tot_Trollhättan2018.png
Förklaring svårighet:

Grön = mycket lätt

Blå = Lätt

Röd = Medel

Svart = Svår


Framkomlighet på hjul = Barnvagn och rullstol så att man kan se checkpointen.

Våra partners