Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartan är checkpoints markerade med ett ordningsnummer och en ring. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till 1 meter hög eller en plastskylt. Alla stolpar har en hittaut-dekal, checkpointnummer och en bokstavskod på två bokstäver. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du närmar dig checkpointen. OBS! Du behöver bara ange bokstäverna när du registrerar checkpointen.

Tabell med checkpointbeskrivning

På kartan finns en tabell med alla checkpoints. Tabellen visar varje checkpoints ordningsnummer, placering, svårighetsgrad och om det är möjligt att ta sig fram med barnvagn, rullstol eller cykel (titta efter hjulsymbolen). Sista rutan är till för dig att fylla i checkpointens bokstavskod.

Svårighetsgraden anges med färg:

 Grön = mycket lätt. Kan nås med barnvagn, rullstol och cykel.

 Blå = lätt. Kan sitta lite längre in från stigen.

 Röd = medelsvår. Sitter längre ut i terrängen och svårare att se med en gång.

 Svart = svår. Våra klurigaste checkpoints som ligger längst ut i terrängen.

Checkpointbeskrivning

HittaUT_Uddevalla_Checkpointbeskrivning2.jpgHittaUT_Uddevalla_Checkpointbeskrivning1.jpg

Checkpointsläpp

Se ovan

Våra partners