Vad är hittaut?

⇦ Tillbaka


Hittaut

Hittaut är för alla.
Du kan hittaut tillsammans eller själv. Du kan gå, cykla eller springa. Vissa checkpoints är "hjulanpassade" och nås då med cykel, rullstol och barnvagn. Hittaut är gratis och du kan hitta ut hur du vill, när du vill och med vem du vill.

Att komma igång är enkelt.
1. Skapa ett kontot på orientering.se/hittaut för att få möjlighet att registrera checkpointskoderna.
2. Kliv ut genom dörren och börja leta checkpoints!

Genom att registrera dig och koderna har du möjlighet att att vinna priser. Och tack vare ditt deltagande bidrar du till att arrangörerna kan fortsätta arrangera ett av Sveriges största hälso- och friskvårdssatsning.

Vad är då egentligen hittaut?

På varje ort som arrangerar hittaut skapas en speciell karta över stadsmiljön med omnejd. På kartan finns checkpoints (kontrollstationer) som har olika svårighetsgrader. Gröna checkpoints är enklast och oftast placerade utmed vägar eller stigar. Därefter kommer blå och röda checkpoints. De allra svåraste checkpointsen är svarta, en rejäl utmaning för de flesta!

Kartan får du antingen direkt i brevlådan annars hittar du den på utvalda platser på din ort. Gå in på din orts sida och få reda på vart kartorna finns att hämta.  

Samtliga checkpoints består av en stolpe med bokstavskod. Bokstavskoden använder du när du registrerar checkpoints på ditt konto. När checkpoints är registrerade så kan du jämföra sig med andra: dina vänner, kollega eller familjemedlem. Här finns statistik på vem som tagit flest checkpoints, vilket företag som är med och deltar i friskvårdsutmaningen och bland annat hur många nerlagda timmar samtliga utövare har lagt på hittaut . När du registrerar dina koder är du även med i utlottning av priser.

Hittaut finansieras av samarbetspartners och Svenska Orienteringsförbundet i kombination med en stor ideell arbetsinsats från de lokala orienteringsföreningarna. 

Hittaut på din ort
Vill du veta mer om hittaut på just din ort finns mer information att läsa under ortens sidor som du hittar via rosa hittaut-menyn ovan. 

 alla orter

Historik


Hittaut ägs och drivs av Svenska Orienteringsförbundet tillsammans med lokala orienteringsklubbar. Som central organisation fokuserar vi på att sprida konceptet ute i landet. Vi skapar förutsättningarna för de lokala orienteringsföreningarna att genomföra hittaut på din ort. 


Idén med hittaut föddes hösten 2007 av IK Hakarpspojkarna i Huskvarna utanför Jönköping. 1996 tog klubben fram en orienteringskarta för Huskvarna, en karta som finansierades med lokala sponsorer och delades ut till alla hushåll som fanns på kartan. Skillnaden mot dagens hittaut-karta var att det inte fanns några tryckta checkpoints som uppmuntrade till att faktisk använda kartan. Istället ansågs projektet slutfört i och med att kartan var utdelad.

Drygt tio år sedan var det några i klubben som tyckte att denna idé skulle kunna utvecklas och att kartan också skulle omfatta Jönköping. Efter att idén stötts och blötts blev till slut projektet verklighet i och med att kartan delades ut till 40 000 hushåll i Jönköping/Huskvarna i september 2008.

Redan i oktober samma år hade övriga orienterare i Sverige fått upp ögonen för projektet och på den årliga svenska orienteringsgalan belönades hittaut med utmärkelsen "Årets offensiva satsning". Detta gjorde att Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) och flera andra svenska orienteringsklubbar blev intresserade av projektet.

Härifrån till idag har allt gått väldigt fort och hittaut har vuxit långt utanför Huskvarnas gränser. Tills 2017 var O-Ringen AB ansvariga för satsningen men sen årsskiftet drivs numera hittaut av Svenska Orienteringsförbundet (SOFT).  SOFT utvecklar hittaut tillsammans med orienteringsklubbarna och dess ideella klubbmedlemmar för att deltagare och samarbetspartners ska få en friskvårdssatsning i världsklass och av högsta kvalitet.


Frågor

questionmarks.tree.PNG


Om ni funderar över något angående hittaut på din ort, inloggning eller checkpointstagning? Kontakta ortsarrangörerna. 
Är du och din förening intresserade av att driva hittaut på er ort kontakta Svenska Orienteringsförbundet på något av nedanstående sätt.

hittaut@orientering.se

Svenska Orienteringsförbundet, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm

Villkor och Policy

Vill du veta mer om de villkor och policys vi jobbar med? Tryck här.