Kartan

Finns att hämta i receptionen på Vålådalens Fjällstation

PDF för egen utskrift

  • Karta Vålådalen är i 1:10000 och måste printas i delar
  • Nulltjärn, Vålåsen  och Pucklarna är i 1:7500 och är i A4
  • Elspåret är i 1:5000 och i A4

Kontrollbeskrivningar för egen utskrift (klipp och sätt i din hållare)

Våra partners