Välkommen till Fjällvärlden

⇦ Tillbaka

Hittaut genomförs i och utanför ett naturreservat och du befinner på renbetesland. Fjällnaturen är känslig och vi vill att du endast lämnar fotspår. Eldning är tillåten (om inte speciellt eldningsförbud råder) men med ved som du tar själv tar med dig. Det är inte tillåtet att bryta grenar. Tar du med hunden så ska den vara kopplad.

 

Här i renens fjällrike lever, betar och vandrar renen. Kalvarna kommer till världen i april-maj. De är känsliga för störningar och är helt beroende av sina mammor, vajorna, under sina första månader i livet. Under juni-augusti är de i stort behov av lugn. Vajan behöver betesro och kalven ska växa sig stor och stark. Om du ser renar ber vi dig hålla avstånd och respektera dem. Stanna gärna och titta men gör det på behörigt avstånd. Välj om möjligt en omväg förbi renarna.

 

Förbjudna områden

PYRAMIDERNA ÄR UNIKA och fantastiska att se på. De är känsliga för slitage. Därför får du inte gå, springa eller cykla på dem. Slitaget vid Blanktjärnarna har varit väldigt stort och därför har det blivit restriktioner hur man får färdas även där.

 

Älgjakt

Älgjakt förekommer i området under tiden 2 september t.o.m. 25 september. Fråga i Fjällstationens reception vad som gäller om du ska besöka området under ovanstående period. Undvik aktuellt jaktområde och välj ett annat område för din aktivitet.

 

Arrangemang

Arrangemang kräver tillstånd av länsstyrelsen. Planerar du ett arrangemang ber vi dig att söka tillstånd hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. På hemsidan finns möjlighet att göra E-ansökan. Ansök i god tid.