Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.

Svårighetsnivåer

     Grön = mycket lätt, kan nås med barnvagn

     Gul = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

     Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

     Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Chkp1

GPS koordinater

Fil med GPS koordinater finns här

Vga GPS kordinater 2020.pdf

GPX filer

Yxnås HittaUt 2020.gpx

Vårgårda HittaUt 2020.gpx

Checkpointsläpp

Säsongens checkpoints släpps den 4 April.


Tidsbegränsade Checkpoints

Checkpoint 89 till 100 sätts ut 1 Juli.

Våra partners