Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.

Svårighetsnivåer

Grön = mycket lätt, kan nås med barnvagn

Gul = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medel, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter Checkpointen

Svart = svår, våra svåraste Checkpoints som ligger längst ut i terrängen

VGA Chkp 2021

Checkpointsläpp

Säsongens checkpoints släpps den 1 April.


Tidsbegränsade Checkpoints

Checkpoint 90 till 100 sätts ut 1 Juli.

Våra partners