Checkpointbeskrivning

På hittaut-kartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.

Svårighetsnivåer

Grön = mycket lätt, kan nås med barnvagn

Gul = lätt, kan sitta lite längre från stigen 

Röd = medel, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter Checkpointen

Svart = svår, våra svåraste Checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpoints 2022.JPG

GPS koordinater

Filer med GPS koordinater finns här

GPX filer

Vga HittaUt 2022.gpx

Hol HittaUt 2022.gpx

Nårunga HittaUt 2022.gpx

Ornunga HittaUt 2022.gpx

Checkpointsläpp

Säsongens checkpoints släpps den 2 April.


Tidsbegränsade Checkpoints

Checkpoint 91 till 100 sätts ut 1 Augusti.

Checkpoint 1 till 15 plockas in 10 Augusti

Våra partners