Checkpointsbeskrivningar

På hittaut-kartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.

Svårighetsnivåer

     Grön = lätt, kan nås med barnvagn

     Gul = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

     Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

     Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpoints Vga 2019

GPS koordinater

Fil med GPS koordinater kommer 
Checkpointssläpp

Säsongens checkpoints släpps den 6 April.


Tidsbegränsade Checkpoints

Checkpoint 23 to 27 kommer plockas in 30 Juni.

Checkpoint 56 to 65 kommer plockas in 12 Augusti.

Våra partners