Nyheter

Vårgårda hittaut startar 4 April

Från den 4 April så finns 100 Checkpoints utplacerade i och runt Vårgårda.

8 av dessa finns i Yxnås och i år erbjuder vi också en Cykel HittaUt med 15 kontroller.


Välkomna att hitta ut !!