Nyheter

Vårgårda hittaut startar 31 Mars

Från den 31 Mars så finns 65 Checkpoints utplacerade i och runt Vårgårda.

8 av dessa finns i Magra och 10 i Hol.


Välkomna att hitta ut !!