Checkpointsbeskrivningar

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.


SVårighetsnivåer

Grön = lätt, kan nås med barnvagn

Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen

Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen


Våra partners