Checkpointsbeskrivningar

På hittautkartan finns checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.


SVårighetsnivåer

 Grön = lätt, kan nås med barnvagn

 Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpointssläpp

Säsongen checkpoints släpps är nedanstående datum.

17 maj

1 augusti

Chekpointsbeskrivning

Karta Värnamo

vmo_checkpoints1.png

Karta Bredaryd

vmo_checkpoints_bredaryd.png

1 augusti-släppet i Värnamo

vmo_checkpoints2.png

Våra partners