Checkpointsbeskrivningar

På hittaut-kartan finns 110 checkpoints utsatta. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till en meter hög. Alla stolpar har en hittautdekal ihop med checkpointnumret och en tvåbokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du kommer fram till checkpointen.


SVårighetsnivåer

 Grön = lätt, kan ibland även nås med barnvagn / rullstol / cykel

 Blå = lätt/medel, kan sitta lite längre från stigen 

 Röd = medelsvår, längre ut i terrängen och du kan behöva leta mer efter checkpointen

 Svart = svår, våra svåraste checkpoints som ligger längst ut i terrängen

Checkpointsbeskrivning

Checkpointsbeskrivningar med svårighetsgrad, föremål och om de är hjulanpassade.

Beskrivning 1-50
Beskrivning 51-80
Beskrivning 81-110

Våra partners