Motionstränarutbildning

⇦ Tillbaka

UTBILDNINGEN FÖR DIG SOM VILL VARA EN DEL AV FRAMTIDENS IDROTT.

aktivit liv

Utbildningen vänder sig till dig som vill skapa och/eller utveckla verksamhet för bredd- och motionsorientering och som vill lära dig mer om vad din förening kan göra för att nå nya målgrupper

Under kursens gång kommer interaktivitet med och mellan kursdeltagarna tas för att bygga nätverk, skapa förståelse för sin och andras verksamhet samt ge kunskap om den grupputveckling som sker när man träffas mer koncentrerat över en helg. Teori kommer att varvas med diskussioner, mindre grupparbeten samt ett utomhuspass med karta i terräng.

Utbildningen innehåller 6 delar: 
1. Introduktion med bakgrund, upplägg, mål och förutsättningar 
2. Förberedande arbete och marknadsföring av intensivkurs 
3. Genomgång av intensivkursernas olika moment 
4. Hur jobbar en för att locka och bibehålla de nyutbildade? 
5. Hur jobbar en med marknadsföring för att nå önskade målgrupper? 
6. Hur skapar föreningen en verksamhet för bredd och motion?Inbjudan och  anmälan

Information om nästa kurs och länk till anmälan kommer successivt. Nu kollas på plats och datum för 2019. Vill ditt distrikt ha kursen hos er? Hör av er till linnea.claesdotter@orientering.se