Orientering i skolan

Läroplan

Centralt innehåll Idrott och hälsa

OIS Karta

Årskurs 1-3

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som be­skriver läge, avstånd och riktning.

OIS Mark

Årskurs 4-6

Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan stöd av digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och sym­bo­ler.

OIS Kompass

Årskurs 7-9

Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan stöd av digitala verktyg.

Centralt innehåll Geografi

Lärare 1

Årskurs 1-3

Jordgloben, analoga och digitala kartor samt storleksrelationer och väder­streck. Mentala kartor, till exempel över närområdet, skolvägar eller andra platser som är betydelsefulla för eleven.

Skog

Årskurs 4-6

Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med gradnät, färger, sym­boler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Kompass

Årskurs 7-9

Digitala och analoga kartors uppbyggnad samt olika kartprojektioner och deras egenskaper. Geografiska informationssystem (GIS) och exempel på hur de används i samhället.

Betygskriterier Idrott och hälsa

Betygskriterier årskurs 6

E

Eleven genomför aktiviteter i natur- och utemiljö på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden.

C

Eleven genomför aktiviteter i natur- och utemiljö på ett fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden.

A

Eleven genomför aktiviteter i natur- och utemiljö på ett väl fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden.

Betygskriterier årskurs 9

E

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

C

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

A

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett väl fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

Betygskriterier Geografi

Betygskriterier årskurs 6

E

Kommer inom kort

C

Kommer inom kort

A

Kommer inom kort

Betygskriterier årskurs 9

E

Kommer inom kort

C

Kommer inom kort

A

Kommer inom kort

Exempel på innehåll (Idrott och hälsa, geografi)

Årskurs 4-6

  • Väderstrecken
  • Kartans färger och tecken och kartans uppbyggnad
  • Passa kartan med hjälp av verkligheten och väderstrecket norr
  • Att ta sig mellan flera punkter
  • Använda olika typer av kartor, analoga och digitala

Årskurs 7-9

  • Passa kartan med hjälpmedel, exempelvis kompass
  • Kartans topografi och höjder
  • Att ta sig mellan flera punkter och välja bäst väg
  • Topografiska och tematiska kartor
  • Digitala och analoga kartor, GIS