Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!
18.01.2023

Årsmöte den 11 februari

Orientering
Anmäl dig till årsmötet

Härmed kallas ombud för Er förening till ordinarie årsmöte med Skånes Orienteringsförbund

Lördagen den 11 februari 2023 på
Quality Hotel View – Malmö, Hyllie (Hyllie Stationstorg 29)

Ärenden enligt stadgarna, föredragningslista, fullmaktsblankett, verksamhetsberättelse för 2022, verksamhetsplan för 2023 samt inkomna motioner skickas separat omkring 15 januari.

Motioner som avses behandlas på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 2022-12-15, skickas till e-post info@skanesof.se

Mer information här. Anmälan via IdrottOnline, senast den 31/1, länk

RELATERADE NYHETER

1 (1)
Ungoteket
Truesport
Nya SkOF-kläder för ungdomar
Svensk Orientering logotyp
SkOF söker konsulent
Fler nyheter