Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!
Svensk Orientering logotyp
08.11.2022

Skånes Orienteringsförbunds stipendie

Orientering
Sök eller föreslå stipendiater senast den 5 december

Ändamålet med Skånes Orienteringsförbunds stipendiefond är att utveckla och främja orienteringsverksamheten i Skåne. Det kan t ex vara enskilda individers elitsatsning, utveckling av nya tränings- eller tävlingsformer, utveckling av ungdomsverksamhet eller motionsverksamhet, arbete med nyrekrytering eller utbildning av ledare. Stipendier kan delas ut för planerad verksamhet eller som erkännande för redan genomförd verksamhet. 

Personer som representerar en skånsk orienteringsklubb och som är varaktigt boende och verksam i Skåne eller förening som är medlem i Skånes Orienteringsförbund kan utses till stipendiat.

Utdelning av stipendier sker en gång per år i samband med Skånes Orienteringsförbunds årsmöte. Ett eller flera stipendier kan delas ut årligen och utdelning kan även helt utebli om fonden saknar tillgångar eller om nivån på inkomna förslag anses för låg.

Föreningar anslutna till Skånes Orienteringsförbund samt enskilda medlemmar i dessa föreningar har rätt att föreslå stipendiater. Medlemmar i Skånes Orienteringsförbunds styrelse och kommittéer har också rätt att föreslå stipendiater. Förslag på stipendiater tillsammans med motivering ska vara Skånes Orienteringsförbunds kansli (info@skanesof.se) tillhanda senast den 5 december.

Läs mer här: https://www.svenskorientering.se/Distrikt/skanesorienteringsforbund/forbundet/priserutmarkelserochstipendier/

RELATERADE NYHETER

Quality Hotel View
Årsmöte den 11 februari
1 (1)
Ungoteket
Truesport
Nya SkOF-kläder för ungdomar
Fler nyheter