Stjärnkampen

PREO - På låtsas

Skapad av

Team Stjärnkampen

Förberedelse
Förberedelse: Mycket
Träningspass
Träningspass: Helt
Gott och blandat
Kategori: Gott & Blandat

Detta uppdrag är arkiverat

Om uppdraget

Hur säkra är vi när vi kommer fram till kontrollringen? Och från vilket håll ska kontrollen tas beroende på skärmens placering och kontrollföremålets svårighet? Syftet med det här uppdraget är att ungdomarna ska öva sin exakthet vid kontrolltagningen och planera kontrolltagningen beroende på hur kontrollbeskrivningen ser ut. 

Steg för Steg

  • Lägg en valfri orienteringsbana, det kan vara en traditionell orienteringsbana men även kurvbild, korridor, linje eller liknande. Variera kontrollföremålen så mycket som möjligt och använd gärna större tydliga föremål. 

  • Häng ut tre skärmar per kontrollpunkt, där endast en skärm sitter korrekt enligt defininitionen och övriga två felaktigt. Om du till exempel använder en stor sten som kontrollpunkt, så sätter du skärmarna runt stenen i olika vädersträck. Använd SI-enheter vid varje skärm. Gör sedan ett facit på vilka kontrollsiffror som är de rätta. 

  • Ungdomarna genomför banan parvis och hjälps åt att avgöra vilken skärm som är den korrekt placerade vid varje kontroll. 

  • Reflektera tillsammans efter avslutat pass.

Att tänka på

Dela in ungdomarna parvis utefter deras orienteringstekniska färdighetsförmåga, det främjar bådas utveckling vid beslutet om vilken skärm som sitter korrekt. Om det finns nybörjare i något par kan en ledare gärna följa med och beskriva omgivningen, verkligheten och kartan i kontrollringen.

Har er förening inte tillräckligt med enheter för att täcka alla kontrollskärmar går det bra att bara ha enheter vid vissa kontroller. Exempelvis behöver det inte sitta enheter vid femman och sjuan utan där kan gruppen diskutera i efterhand vilken utav skärmarna som var korrekt.

Gör gärna detta uppdrag efter avklarad stjärna ”Koll på deffen?” under kategorin Gott och Blandat.

Det här behöver ni

  • SI-utrustning

  • Fler kontrollskärmar än normalt

  • Facit på korrekta kodsiffror