Stjärnkampen

Skapa ett eget uppdrag

Skapad av

Team Stjärnkampen

Förberedelse
Förberedelse: Lite
Träningspass
Träningspass: Halvt
Gott och blandat
Kategori: Gott & Blandat

Detta uppdrag är arkiverat

Om uppdraget

Nu ska ungdomarna tillsammans få skapa ett eget uppdrag där syftet är att delaktighet och gemenskap ska vara i fokus i skapandeprocessen. Uppdraget bestämmer ungdomarna helt själva utifrån ledorden ”glädje” och ”gemenskap”. Det kan exempelvis vara någon form av löpträning, en orienteringsstafett, en hinderbana eller liknande. Vem vet, kanske används uppdraget i kommande säsong av Stjärnkampen? Din roll som ledare är att stötta ungdomarna och se till att alla är delaktiga och får sin röst hörd under arbetet. 

Steg för Steg

  • Läs kapitlet Delaktighet s.9-10 i Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Reflektera kring begreppet tillsammans med ungdomarna.

  • Tillsammans skapar ungdomarna ett eget uppdrag. 

  • Vill ni ha chans att publicera uppdraget i nästa säsong av Stjärnkampen? Skicka i så fall en beskrivning och eventuellt kartexempel till moa.olsson@orientering.se. (Inget krav)

  • Ungdomarna presenterar uppdraget för gruppens föräldrar som sedan kommer få testa genomföra uppdraget. Läs vidare i uppdraget ”Utmana föräldrarna” i kategorin Gott & Blandat.

Att tänka på

Skriv gärna ut några extra exemplar av anvisningarna och låt dessa ligga i klubblokalen för ledare, föräldrar samt barn och ungdomar som vill läsa. Jobba gärna aktivt med dokumentet tillsammans med ungdomarna, prata och diskutera förslagsvis ett område per månad. 

Det här behöver ni