Stjärnkampen

Förenkling

Skapad av

Team Stjärnkampen

Förberedelse
Förberedelse: Mycket
Träningspass
Träningspass: Helt
Hitta
Kategori: Hitta

Detta uppdrag är arkiverat

Om uppdraget

När sträckorna börjar bli både längre och svårare och dessutom i en detaljerad terräng är det bra att kunna förenkla, förstora och förlänga en kontroll, vilket också blir syftet med uppdraget.  

Steg för Steg

  • Välj ett område där terrängen innehåller formationer som kan användas för att förenkla kontrolltagningen, antingen genom att förstora eller förlänga. 

  • Lägg en bana på den nivå/er som passar ungdomarna där det är möjligt att förenkla kontrolltagningen med hjälp av terrängföremål. Ett terrängföremål kan vara mosskant, tydligt brantparti, ytterkant på tydligt tätskogsområde, tydlig hyggeskant eller tydlig höjdsträckning. På kartan ritas strecket till kontrollen så att det visar hur kontrollen kan förlängas alternativt förstoras.

  • Var noga med att berätta för ungdomarna på samlingen exakt vad förenkling, förstoring och förlängning betyder i praktiken. Ofta är det tre typiska orienteringstermer som en hört ett flertal gånger men kanske inte förstått fullt ut. Som stöd hittas en beskrivning i utvecklingsplanen över förenkling, attackpunkter och förlängning.  

Att tänka på

I Idébanken finns ytterligare beskrivning och kartexempel.

Läs mer om förenkling i Utvecklingsplanen.

Övningen går ut på att lära sig använda stora terrängföremål för att nå fram till kontrollen på ett säkert sätt utan att förlora onödigt mycket tid. Det är möjligt att förenkla kontrolltagningen genom att styra mot något som är långt och som sedan kan följas i riktning mot kontrollen. Det kallas att förlänga. Vidare kan man förenkla kontrolltagningen genom att förstora terrängföremål. Då tar man sig till eller upp på det stora och därifrån finorienterar man till kontrollen. 

Det här behöver ni

  • Kartor

  • Kompass

  • Kontrollskärmar