Stjärnkampen

Idrottens himmel och helvete

Skapad av

Team Stjärnkampen

Förberedelse
Förberedelse: Mellan
Träningspass
Träningspass: Halvt
Tänka
Kategori: Tänka

Detta uppdrag är arkiverat

Om uppdraget

Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag. Barnkonventionen består av 54 artiklar som beskriver barns mänskliga rättigheter. Idrotten har följande fyra grundprinciper som anknyter till Barnkonventionens artiklar:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

I det här uppdraget ska gruppen tillsammans reflektera och få en bättre kunskap kring Barnkonventionen.

Steg för Steg

  • UR har en programserie som heter Idrottens himmel och helvete som belyser utmaningar som både idrottare och ledare ställs inför. Titta tillsammans på avsnittet Barnkonventionen

  • Reflektera tillsammans efteråt 1) Spontana tankar och känslor efter avsnittet 2) På vilket sätt kan vi i gruppen arbeta med aktivt med Barnkonventionen? 3) På vilket sätt kan vi ungdomar påverka och vara delaktiga i beslut som rör vår träningsgrupp?

Att tänka på

Tänk på att Barnkonventionen är viktig att förhålla sig till och reflektera kring vid alla träningspass och föreningsaktiviteter.

Som ledare kan det var bra att fundera på följande utifrån er specifika situation i förening: 1) Kring vilka saker kan och får barn vara med och bestämma? 2) Hur ger vi barn inflytande och delaktighet? 3) På vilket sätt lyssnar vi på barn? 4) Vem är ansvarig för att samla in barns röster och åsikter?

Läs om Barnkonventionen i orienteringssammanhang.

Det här behöver ni

  • Utrustning så att gruppen tillsammans kan titta på URplay.se