Stjärnkampen

Projektstöd

Skapad av

Team Stjärnkampen

Förberedelse
Förberedelse: Lite
Träningspass
Träningspass: Halvt
Gott och blandat
Kategori: Gott & Blandat

Detta uppdrag är arkiverat

Om uppdraget

Har ni någon gång haft en riktigt bra idé som inte gick att förverkliga då det inte funnits ekonomiska resurser? Nu finns en ny typ av projektstöd för landets idrottsföreningar där det går att söka pengar för aktiviteter som syftar till att fler barn och ungdomar ska stanna kvar inom idrotten. I det här uppdraget ska ungdomarna få spåna fritt tillsammans kring vilka aktiviteter de skulle vilja göra tillsammans för att utveckla träningsverksamheten och bidra till att fler vill fortsätta orientera. Kanske ryms det inom en projektansökan som i slutändan kan förverkliga drömmen om den där inspirationsresan, ungdomsstyrelsen eller sociala aktiviteten.

Steg för Steg

  • Låt ungdomarna diskutera tillsammans 1) Varför tror ni att 59% av ungdomarna i åldern 11 till 20 år slutar orientera? 2) Hur kan vi i vår förening bidra till att fler tycker det är roligt och stannar kvar? 3) Vilka gemensamma aktiviteter skulle vi vilja göra i vår träningsgrupp för att fler ska trivas?

  • Låt ungdomarna skriva ner förslag på en eller flera aktiviteter eller idéer som kan genomföras för att få fler ungdomar att stanna kvar i föreningen och orienteringen.

  • Diskutera hur ni tillsammans kan förverkliga idéerna kommit fram. Om föreningen behöver ekonomiskt stöd för att genomföra de önskade aktiviteterna kan förslaget lämnas till styrelsen som ansöker om projektstöd till Svenska Orienteringsförbundet senast den 31 oktober.

Att tänka på

Exempel på aktiviteter som går att söka stöd för är 1) Bilda en ungdomsstyrelse i föreningen. 2) Ungdomar som är utbildade inom Ungoteket skapar ny verksamhet för andra unga i föreningen. 3) Använd Naturpasset och/eller Hittaut för att skapa andra tävlingsformer för unga. 4) Etablera kontakt med en vänförening i en annan idrott. 

Det här behöver ni