Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Avlysningar & terrängkännedom

Samtliga avlysta områden för kommande tävlingar visas på en bakgrundskarta över Sverige i tävlingsprogrammet i Eventor, samt på respektive tävlings informationssida i Eventor.
Exempel på avlysning i Eventor

Avlysta områden 2023-2026

FörklaringAvlysta tävlingsområden, dvs. områden för tävling inom nivå 1 (värdetävlingar), visas med röd färg. Till värdetävlingar hör SM (inkl. USM), Swedish League, O-Ringen, Tiomila, 25manna och Smålandskavlen.

I Eventors karta, zooma in för att se avlysningarna intill arenorna (som är utmärkta med en orienteringsskärm).

Det går också att göra en sökning för övriga tävlingar, dvs. tävlingar inom nivå 2–3 (nationella tävlingar och distriktstävlingar). Dessa visas då i bakgrundskartan med gul färg.

Avlysning inför tävling inom nivå 1 (värdetävlingar)

Enligt tävlingsreglerna ska arrangör inför tävling inom nivå 1 i samråd med SOFT och OF snarast efter tilldelning av arrangemanget fastställa och avlysa berört tävlingsområde.

Det innebär bland annat att det inte får arrangeras någon organiserad tränings- och tävlingsverksamhet i området till dess tävlingen är avgjord.

Terrängkännedom vid tävling inom nivå 1–3 (värdetävlingar, nationella tävlingar och distriktstävlingar)

Enligt tävlingsreglerna får inte den som avser delta i åldersklass vid tävling inom nivå 1–3
skaffa sig kännedom om tävlingsområdet genom avsiktlig rekognosering, om det inte tydligt har tillåtits av arrangören.

Det innebär följande:

  • Vid tävling inom nivå 1
    • Att den som avser delta i åldersklass vid tävling i skogsmiljö, endast får passera genom området på allmänna vägar i transportsyfte.
    • Att den som avser delta i åldersklass vid sprinttävling i urban miljö endast får vistas i och passera genom området på allmänna vägar samt gång- och cykelbanor fram till bestämd tidpunkt på tävlingsdagen och innan denna tidpunkt inte röra sig i området med karta eller annan motsvarande utrustning för vägvalsträning. Efter denna tidpunkt är området förbjudet att vistas i för aktiva och ledare – och arrangörens vägvisning till samlingsplatsen i tävlings-PM ska följas.
  • Vid tävling inom nivå 2–3
    • Att den som avser delta i åldersklass vid tävling i skogsmiljö, eller vid sprinttävling i urban miljö, endast får vistas i och passera genom området på vägar, stigar, motionsspår, samt gång- och cykelbanor, men inte att göra det i syfte att skaffa sig kännedom om området.

Ovanstående gäller också personer som inte själva avser delta i åldersklass på tävlingen, men som på ett eller annat sätt kan påverka tävlingens resultat.