Kartkommittén

Tävlingskartor


Tävlingskartor ska var godkända enligt SOFT’s regler. Många av årets arrangörer har inte sin karta godkänd – fixa detta!
Ansökan med ocadkarta skickas till ÅOF’s kartkommitte (hanost49@gmail.com).
Vid nyproduktion ska klubben ta kontakt med ÅOF’s kartkommitte för uppstart av
kontrollen innan kartritningen startar.
Observera att det har skett en ändring i kartnormen för heldragen begränsningslinje
minskad från 0,14 till 0,10.

Kartskalor

Orienteringslöpning

Karta - Sprint Skala 1:3 000 för DH10-14, DH45-85, Mycket lätt 1,5 km och Medelsvår 2 km
Skala 1:4 000 för DH16-40 och Svår 2,5 km


Karta - Medel Skala 1:7500 för DH10-14 och DH45-85 och alla Öppna klasser
Skala 1:10 000 för DH16-40


Karta - Lång Skala 1:7 500 för DH10-14 och DH45-85 och alla Öppna klasser utom Svår 7 km
Skala 1:10 000 för DH16, DH35-40 och Svår 7 km
Skala 1:15 000 för DH18-21

SkidO Skala 1:7500 för DH10-14 och DH45-85 och alla Öppna klasser
Skala 1:10 000 för DH16-40

MtbO

  • Sprint: 1:5 000, 1:7 500 eller 1:10 000 (max 25 x 30 cm)
  • Medel: 1:7 500, 1:10 000 eller 1:15 000 (max 30 x 42 cm)
  • Lång: 1:10 000, 1:15 000 eller 1:20 000 (max 35 x 42 cm)
  • Masstart: 1:7 500, 1:10 000 eller 1:15 000 (max 30 x 42 cm)
  • Stafett: 1:7 500, 1:10 000 eller 1:15 000 (max 30 x 30 cm)