Anvisningar, Tävlingar och DM

 

 Mötesanteckningar från Tävlingsmöte i Ullånger20/1 2020

Anvisning för inbjudningar för Tävlingär i Ångermänländ 2020

ANMÄLNINGSAVGIFTER 
för 2020 och framåt (ÅOF rekommenderar)

Orienteringslöpning & Mountainbikeorientering (Skidorientering)

Nyhet från SOFT 
Från och med 1 juli 2023 och tills vidare gäller en allmän dispens för att ta ut en ca 20 % högre grundavgift (den beskattningsbara delen) i anmälan för alla grenar, discipliner och klasser, enligt den tabell som anges i beslutsunderlaget nedan. Läs mer 

Mästerskap och Nationella tävlingar 

  • Ungdom: 80 kr, (120 kr)
  • Vuxen utom elit: 150 kr, (225 kr)
  • Elit: 200 kr, (300 kr)

Distriktstävlingar

  • Ungdom: 60 kr, (120 kr)
  • Vuxen: 120 kr, (225 kr)

Närtävlingar

  • Ungdom: max 40 kr (60 kr)
  • Vuxen: max 80 kr (120 kr)

Tillägg för efteranmälan: 50% för tävlingsklasser och Öppna klasser.
Inget tillägg för Inskolning och U-klasser
Vid anmälan tävlingsdagen gäller 100%  men bara för vuxna tävlingsklasser

TÄVLINGSANSÖKAN

Sista ansökningsdag för mästerskapstävling (ej SM), nationell tävling och distriktstävling 2025 är 31 mars. Om någon klubb missar detta datum så lägg in tävlingen som en Närtävling och tag därefter kontakt med Tävlingskommitten.

Nya namn i Öppna klasser i Ångermanland 2023 och framåt  

 

Tidigare namn enligt SOFT

Svårighetsnivå

 

Nya namn inom ÅOF

Ska finnas I ÅOFs tävlingar

Inskolning 2 km

Ca 2,0 km

Grön

 

Inskolning 2 km

X

Mycket lätt 2 km

Ca 2,0 km

Vit

 

Vit 2 km

X

Mycket lätt 4 km

Ca 4,0 km

Vit

 

Vit 4 km

 

Lätt 2,5 km

Ca 2,5 km

Gul

 

Gul 2,5 km

X

Lätt 5 km

Ca 5,0 km

Gul

 

Gul 5 km

 

Medelsvår 3 km

Ca 3,0 km

Orange

 

Orange 3 km

X

Medelsvår 5 km

Ca 5,0 km

Orange

 

Orange 5 km

 

 

Ca 4,0 km

Violett

 

Violett 4 km

X

Svår 3 km

Ca 3,0 km

Blå

 

Blå 3 km

X

Svår 5 km

Ca 5,0 km

Svart

 

Svart 5 km

X

Svår 7 km

Ca 7,0 km

Svart

 

Svart 7 km

X (endas vid långdistans)

DM-anvisningar

 

Tävlingsanvisningar

DM-värdighet

4.18.4   Mästerskapstecken får utdelas i ungdomsklasserna D/H10-16 med minst en startande från klubbar i Ångermanland. I äldre klasser med minst två startande från klubbar i Ångermanland i klassen. Samma gäller för stafett, ett startande lag i ungdomsklass och  lag två startande lag i äldre klasser.

Överblivna DM medaljer

DM medaljer som inte lämnas tillbaka till ÅOF inom två veckor efter tävlingen, kommer att debiteras arrangerande förening.

DM-tävlingar med flera distrikt

4.21.13 Då en arrangör vid samma tillfälle genomför DM-tävling för mer än ett distrikt får
de olika distriktens deltagare inom en åldersgrupp lottas tillsammans. Vid tävling
med gemensam start får deltagare från olika distrikt starta samtidigt.

DM-Medaljer

Ungdomsklasser upp till D/H 16     medaljer till 3 första.
D/H 18                                             SOFT medalj 1:an, runda ÅOF medaljer till 2 och 3:an
D/H 20                                             RF guld 1:an, runda ÅOF medaljer till 2 och 3:an
D/H 21                                             RF guld 1:an, runda ÅOF medaljer till 2 och 3:an
D/H 35 och uppåt                            SOFT medalj till 1:an

Hopslagning av klasser

3.3.4   En åldersgrupp kan indelas i tävlingsklasser med olika krav på de tävlandes orienteringsskicklighet och/eller fysiska förmåga.

Vid sammanslagning av åldersgrupper ska orienteringssvårighet, terräng, banlängd och tidsomfång anpassas till den yngsta klassen i 20 år och yngre respektive till den äldsta klassen i 35 år och äldre.

Om en klass har för få anmälda kan dessa flyttas till nästa klass närmar 21-klassen
ex  H 35 (3 anm) H 40 (1 anm) H45 (5anm):  H40-löparen går till H35 och banan blir H35
ex  D 12 (3 anm) D14 (1 anm) D16 (5anm):  D14-löparen går till D16 och banan blir D14

OBS – undantaget är om en löpare flyttas till 21-klassen, då förblir banan en H21-bana.

Det är otroligt viktigt att man informerar löparen som måste byta klass. D14 löparen i exemplet vill kanske hellre ändra sin anmälan till D16 och då blir det blir det D16-banan för henne.

Stafett

Ny anvisning finns här  för den gemensamma stafetten  Medelpad-Ångermanland

Tävlingsjury DM tävlingar

4.13.3   Vid DM-tävlingar skall juryn bestå av tre personer från minst två icke arrangerade föreningar. Juryn utses av tävlingsledaren av de som är anmälda löparna till aktuell tävling. Juryn skall vara klar före första start tävlingsdagen. De som ingår i juryn skall vara tillfrågade.

Tävlingsrapport

Insänd till Eventor direkt efter tävlingen.

Protest

9.2.1 Protest mot tävlingslednings beslut får lämnas av den som berörs av beslutet eller av dennes förening. Protest mot beslut som berör lag vid lagtävling eller stafett får lämnas endast av berörd förening. Protest kan inte lämnas mot beslut som avser överträdelse enligt 9.1.4. Sådant beslut kan dock överklagas.

9.2.2 Protest ska vara skriftlig samt undertecknad och lämnas till tävlings- juryn eller tävlingsledningen om jury inte utsetts. Protest ska lämnas snarast möjligt, dock senast två timmar efter det att den som berörs delgivits beslutet. För protest betalas ingen avgift.

9.2.3 Protest handläggs av juryn eller tävlingsledningen som efter att ha utrett saken snarast, och om möjligt före prisutdelningen, ska meddela sitt beslut. I komplicerade fall får beslut meddelas de berörda senast två dagar efter tävlingen.

2021-08-30/AS

DM-plan

 

 

 

 

 

 

 2018

2019

 2020

 SPRINT

OK Branten

 Lugnvik/Kramfors

 Skogslöparna

 MEDEL

OK Nipan

 Sidensjö IK

 

 LÅNG

Medelpad

 Härnösands OK

 

 STAFETT

Medelpad

 Härnösands OK

 

 NATT

Härnösands OK

 OK Nipan

 Örnsköldsviks OK

 SKIDO

Härnösands OK

 Skogslöparna

 Härnösands OK/MOF

 MTBO

 

 OK Nipan

 Skogslöparna

 

 

 

 

 

2021

2022

2023

 SPRINT

 OK Nolaskogsarna

 Sidensjö IK

 Örnsköldsviks OK

 MEDEL

 OK Nolaskogsarna

 Härnösands OK

 Husums IF OK

 LÅNG

 Medelpad

 Skogslöparna

 Medelpad

 STAFETT

 Medelpad

 Skogslöparna

 Medelpad

 NATT

 Sidensjö IK

 KubbeNorrflärke IF

 OK Branten

 SKIDO

 OK Nipan

 Härnösands OK

 OK Nolaskogsarna

 MTBO

 Härnösands OK

 OK Nolaskogsarna

 Skogslöparna

 

 

 

 

 

2024

2025

2026

SPRINT

 OK Nipan

 Härnösands OK

 Skogslöparna

MEDEL

 Härnösands OK ( ny arrangör sökes)

 Skogslöparna

 Örnsköldsviks OK

LÅNG

 OK Nolaskogsarna

 Medelpad

 Härnösands OK

STAFETT

 OK Nolaskogsarna

 Medelpad

 Härnösands OK

NATT

 Skogslöparna

 Härnösands OK

 Skogslöparna

SkidO

  Sidensjö IK

Skogslöparna

 OK Nipan

MTBO

Härnösands OK (OKN ny arrangör)

 OK Nolaskogsarna

 Sidensjö IK

 

 

 

 

 

2027

2028

2029

SPRINT

OK Branten/ Lugnvik/Kramfors

 Husums IF OK

OK Nolaskogsarna

MEDEL

OK Nolaskogsarna

 OK Nipan

 Örnsköldsviks OK

LÅNG

Medelpad

 Skogslöparna

Medelpad

STAFETT

Medelpad

 Skogslöparna

Medelpad

NATT

OK Branten/ Lugnvik/Kramfors

 Husums IF OK

 OK Nolaskogsarna

SkidO

Härnösands OK

Skogslöparna

 OK Nolaskogsarna

MTBO

Skogslöparna

Härnösands OK

 Sidensjö IK