Sverige ska må bättre – en utbildning om barns och ungas hälsa
I samarbete med Generation Pep kan Svenska Orienteringsförbundet erbjuda en utbildning om barns och ungas hälsa. Det är nätverket av användare av idrottens utbildningsplattform som möjliggjort det.
Omslagsbild till utbildningen Sverige ska må bättre
Bild: Illustration Generation Pep

Kostnadsfri webbutbildning om barns och ungas hälsa kopplat till fysisk aktivitet, hälsosam mat och beteendeförändringar.

I utbildning från Generation Pep får du grundläggande kunskap om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsosam mat och barns och ungas hälsa. Du får lära dig mer om hur barn rör på sig och hur de äter, ojämlikhet i hälsa med fokus på fysisk aktivitet och hälsosam mat samt vad du som vuxen kan göra för att främja fysisk aktivitet och hälsosam mat för alla barn. På så vis bidrar till en god och jämlik hälsa för barn och unga i Sverige.

Du som genomför utbildningen kommer få grundläggande kunskap kring:

  • Sambandet mellan fysisk aktivitet respektive hälsosam mat och barns och ungas hälsa
  • De svenska rekommendationerna kring fysisk aktivitet och kost för barn och unga
  • Hur mycket barn rör på sig och hur de äter
  • Ojämlikhet i hälsa med fokus på fysisk aktivitet och hälsosam mat
  • Vad du som vuxen kan göra för att främja fysisk aktivitet och hälsosam mat för alla barn och på så vis bidra till en god och jämlik hälsa
Faktagranskad
Utbildningen är faktagranskad av forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Göteborgs universitet (GU) och Karolinska Institutet (KI).

Generation Pep
Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.