21.01.2024

Veteranaktiviteterna uppskattas av region Västmanland!

Orientering
Veteranorienteringarna som pågår från slutet av mars till slutet av oktober (med uppehåll under sommaren) är aktiviteter som uppskattas av region Västmanland.

Alf Lindberg som är veteranansvarig i distriktet lägger ner mycket arbete på att tillsammans med Sörmlands Karl-Robert Moqvist skaffa arrangörer och organisera en gemensam kalender som ger veteranerna 2 tillfällen per vecka att njuta av naturen, hjärnstimulerande orienteringsuppgifter, fysisk träning och en stor dos av social gemenskap. Det är svårt att hitta en aktivitet som på så många sätt bidrar till att hålla hälsan i högsta trim både fysiskt och psykiskt och därmed undvika många kostsamma besök på våra vårdinrättningar.
Region Västmanland har tagit fasta på detta och genom Alfs idoga arbete med att söka bidrag för verksamheten har vi även för 2024 nu fått 40.000 i bidrag till dessa hälsofrämjande aktiviteter!

Stort tack till Alf, alla arrangörer och region Västmanland

RELATERADE NYHETER

SM Veckan
Sprint-SM under SM-veckan i Västerås
Vidar Nettelmark, Surahammars SOK
SM-guld till Vidar!
Anders Sahlén
Grattis Anders!
Fler nyheter