Banläggning

Kontroll av ungdomsbanor

Ungdomsbanor ska skickas in till BlOF i god tid innan tävling. För nationella tävlingar (motsv) innebär detta senast 6 veckor innan tävling, för ungdomsserien 4 veckor innan tävling.

Enklast är att skicka kartfil och banfil (gärna utan övriga banor) direkt från OCAD.

Ungdomsbanor skickas till blekinge@orientering.se. Dock ska bankontrollant ha granskat banorna innan de skickas in.

Behörighet som banläggare

Giltiga banläggarkort

Förnyelse banläggarkort