Styrelsen

Styrelse o funktioner vald för 2022

Namn                               

Funktion                               

E-mail                                                  

Telefon              

Gunnar Forsgren

Ordförande

gufogen@gmail.com  

 070-696 03 44

Vakant (Rehns BK)

Vice ordförande

 

Monika Östberg

Kassör

monika@rekonom.se 

070-246 20 99

Marie Fröjd

Sekreterare

mariefrojd61@gmail.com 

070-515 53 20

Vakant

Teknikansvarig

Johannes Tyve

Ungdomsansvarig

johannes@tyve.se

070-336 03 47

Christer Lagerhäll

Hemsideansvarig

christer.lagerhall@telia.com

073-844 57 65

  

Revisorer

Namn

Funktion

E-mail

Håkan Sturesson

Karl-Erik Jonsson

Suppleant

 

Valberedning

Namn

Funktion

E-mail

Peter Karsbo

Sammankallande 

peter.karsbo@gmail.com

079-142 62 49

Anders Andersson

anders@uaakeri.se

070-553 08 15

Christina Westman

christina.westman@live.se 

070-282 79 79