Stadgar o Regler

Stadgar för Hälsinglands orienteringsförbund.

Gällande nya stadgar för Hälsinglands orienteringsförbund 2021
Länk till Stadgar v1:2: reviderad 2021

Uppdaterade instruktioner för styrelsefunktionärer samt reglemente för OF-styrelsen