Checkpoints

På Hittaut-kartan är checkpoints markerade med ett ordningsnummer och en ring. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till 1 meter hög. Alla stolpar har en Hittaut-dekal, checkpointnummer och en bokstavskod. I urbana områden sitter merparten av dekalerna med koder fastklistrade direkt på kontrollföremålet utan stolpe. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du närmar dig checkpointen. 

Tabell med checkpointbeskrivning

På kartan finns en tabell med alla checkpoints. Tabellen visar varje checkpoints ordningsnummer, placering, svårighetsgrad och om det är möjligt att ta sig fram med barnvagn, rullstol eller cykel (titta efter hjulsymbolen). Sista rutan är till för dig att fylla i checkpointens bokstavskod.

Svårighetsgraden anges med färg:

 Grön = mycket lätt. Ligger mestadels i urbana miljöer och på stigar. 

 Blå = lätt. Kan sitta lite längre in från stigen.

 Röd = medelsvår. Sitter längre ut i terrängen och svårare att se med en gång.

 Svart = svår. Våra klurigaste checkpoints som ligger längst ut i terrängen.

Checkpointsläpp och Hittaut-träningar

Samtliga 175 checkpoints släpps i år samtidigt. Det finns 62 gröna, 54 blå, 40 röda och 19 svarta checkpoints. 

För medlemmar i södra Hälsinglands orienteringsklubbar (däribland Rehns BK, Segersta OK och Vallsta SK) finns det om pandemi-situationen tillåter möjlighet att delta på träningstillfällen i form av Sörklubbs. Läs mer här: https://www.facebook.com/sorklubbs/

Bli medlem i Rehns BK: https://www.rehnsbk.se/rehns-bk/prova-pa-trana-med-oss/
Bli medlem i Segersta OK: https://idrottonline.se/SegerstaOK/Foreningen/BlimedlemiSegerstaOK
Bli medlem i Vallsta SK: https://idrottonline.se/VallstaSK/medlemsansokan


Checkpointbeskrivning

Våra partners