Checkpointsläpp och -beskrivning

På hittaut-kartan är checkpoints markerade med ett ordningsnummer och en ring. I terrängen är de markerade med en aluminiumstolpe, upp till 1 meter hög. Alla stolpar har en Hittaut-dekal, checkpointnummer och en bokstavskod. Läs beskrivningen noga och titta dig omkring när du närmar dig checkpointen. 

Tabell med checkpointbeskrivning

På kartan finns en tabell med alla checkpoints. Tabellen visar varje checkpoints ordningsnummer, placering, svårighetsgrad och om det är möjligt att ta sig fram med barnvagn, rullstol eller cykel (titta efter hjulsymbolen). Sista rutan är till för dig att fylla i checkpointens bokstavskod.

Svårighetsgraden anges med färg:

 Grön = mycket lätt. Kan nås med barnvagn, rullstol och cykel.

 Blå = lätt. Kan sitta lite längre in från stigen.

 Röd = medelsvår. Sitter längre ut i terrängen och svårare att se med en gång.

 Svart = svår. Våra klurigaste checkpoints som ligger längst ut i terrängen.

Checkpointsläpp och Hittaut-träningar

Vid tre tillfällen kommer extra checkpoints att släppas. Dessa checkpoints kan registreras från och med klockan 00:01 samma dag som de släpps. 

  •      Checkpointsläpp #1: tisdag 2 juni  (Skidtjärn)
  •      Checkpointsläpp #2: tisdag 11 augusti (Segersta) - OBS: Hittaut-träning inställd p.g.a. Covid-19
  •      Checkpointsläpp #3: tisdag 25 augusti (Orbaden) - OBS: Hittaut-träning inställd p.g.a. Covid-19

För medlemmar i södra Hälsinglands orienteringsklubbar (däribland Rehns BK, Segersta OK och Vallsta SK) finns det möjlighet att delta på träningstillfällen i form av Sörklubbs. Läs mer här: https://www.facebook.com/sorklubbs/

Bli medlem i Rehns BK: https://www.rehnsbk.se/rehns-bk/prova-pa-trana-med-oss/
Bli medlem i Segersta OK: https://idrottonline.se/SegerstaOK/Foreningen/BlimedlemiSegerstaOK
Bli medlem i Vallsta SK: https://idrottonline.se/VallstaSK/medlemsansokan

Koordinater och gps

Checkpointbeskrivning

Våra partners