Ungdomskommittén

Under 2023 består ungdomskommittén av:
Jonas Giding, Vallentuna-Össeby OL (sammankallande)
Thomas Källberg, OK Roslagen
Ella Servin, Långhundra IF
Josefin Eriksson, Länna IF

Det finns ett dokument som redovisar stående rutiner och som revideras vartefter:
Stående rutiner för UOF ungdomsverksamhet