Styrelsen

UpplandsOrienteringsförbunds styrelse

Styrelsen 2023

Ordförande - Jenny Westerbergh (Rasbo IK)

ordforande@upplandsof.se 

Information - Björn Johansson (OK Borgen)

info@upplandsof.se

Kassör - Mats Wickbom (OK Linné)

ekonomi@upplandsof.se 

Arrangemang - Johan Westerbergh (Rasbo IK)

teknik@upplandsof.se

Ungdom - Jonas Giding (Vallentuna-Össeby OL)

ungdom@upplandsof.se

Bred & Motion - Simon Bernersson 
motion@upplandsof.se 

PreO - Ola Jansson (Björklinge SOK)

preo@upplandsof.se

Valberedning 2023

Sammankallande: Jan Nylund (OK Linné)
Henrik Söderman (OK Rodhen)
Vakant (OK Roslagen)
Vakant (OK Triangeln)

Revisorer 2023

Stig Roos
Berth-Arne Bengtsson
Revisorssuppleant: Daniel Palm