Individutvecklingsplanen Orienteringslöpning
Utvecklingsplanen beskriver hur du kan utvecklas som orienterare och hur utvecklingen blir hållbar över tid. Tanken är att alla som vill bli bättre som orienterare ska kunna använda planen och känna ett den tillför ett värde. Även ledare och föreningar tror vi kommer ha stort värde av planen för att förstå hur en orienterare kan utvecklas.

Detta är tanken med utvecklingsplanen:
Oavsett vilken ambition du har med din orientering är grunden för att utvecklas och att utvecklingen ska vara hållbar att du mår bra. För att bli en bra orienterare behöver du hitta rätt, springa fort och tänka rätt. Till sist behöver du hålla dig frisk och hel. Framgångsfaktorn för att få en hållbar utveckling över tid att få till helheten och att den utgår från individens behov. Denna bild summerar vilka färdigheter som är viktiga för att bli en bra orienterare.

Utöver nämnda fem områden har vi valt att ta med ett par stödområden i form av Utvecklingsprocessen, som beskriver hur en jobbar med sin utveckling samt Träningsplanering och Analys som bland annat ger stöd i hur du kan planera, följa upp och förstå ditt nuläge.

Xx Utvecklingsplan Startbild Illustration Svenskorientering
Orienteringens individutvecklingsplan för orienteringslöpning illustrerad i sju cirkulära delar med må bra i mitten.