Sprintregler och karttecken
Denna utbildning ger dig som utövare och funktionär i sprintorientering den baskunskap du behöver för att veta vad karttecknen i sprint betyder och vilka regler som gäller i just sprintorientering. Den är helt digital och tar ungefär 15 minuter att genomföra.
Skärmbild 20221225 Sprintreglerochkartteckenexempelsida Svenskaorienteringsförbundet
Exempel på en sida i den digitala utbildningen Sprintregler och karttecken. Visar text till vänster och en bild till höger med del av en sprint- respektive skogskarta.
Utbildningen belyser vad som skiljer sprintorientering mot traditionell orientering, samt vilka karttecken som är tillåtna respektive otillåtna att passera i sprintorientering. Efter avslutad utbildning är målet att du, utövare eller arrangör, ska ha mer kunskap om karttecken och regler för sprintorientering.

Utbildningen är helt digital och består av en inledande teoretisk del som följs av ett litet test. För att få godkänt på utbildningen behöver du svara rätt på frågorna i testet.

Utbildningen bygger på stöddokumentet Särskilda sprintregler och karttecken