14.02.2023

Årsmöte 2023

Orientering
Kallelse till Västmanlands OFs årsmöte, onsdag den 15 mars 2023. Plats: Hotell Scheele Köping Tid: 18:00
Årsmöteshandlingar kommer att hittas här nedan 1-2 veckor före mötet.
Observera att förslag till ärende att behandlas vid årsmötet (utöver de stadgeenliga), skall skriftligen vara OF-styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

RELATERADE NYHETER

Bild med klubbmärken för inbjudan till planeringsdag
Planering av säsongen 2024
Utvärdering
Utvärdering 2023
Svensk Orientering logotyp
Afrikanska svinpesten stoppar orientering i Västmanland
Fler nyheter