Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!
14.02.2023

Årsmöte 2023

Orientering
Kallelse till Västmanlands OFs årsmöte, onsdag den 15 mars 2023. Plats: Hotell Scheele Köping Tid: 18:00
Årsmöteshandlingar kommer att hittas här nedan 1-2 veckor före mötet.
Observera att förslag till ärende att behandlas vid årsmötet (utöver de stadgeenliga), skall skriftligen vara OF-styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

RELATERADE NYHETER

Banläggning
Banläggningskurs 2023
New Org
Ny distriktsindelning
Naturbild med kontroll (Idre)
Arrangemang i naturen
Fler nyheter