Idrottens elittränarutbildning
Ett tränar- och ledarskap med hög kvalitet är en mycket viktig faktor för utveckling och framgång inom elitidrotten. Det är grundidén för idrottens elittränarutbildning (ETU). Elittränarutbildningen (ETU) är en högre tränarutbildning för dig som arbetar med elitförberedande verksamhet, är tränare på elit- eller landslagsnivå alternativt arbetar som specialidrottslärare på gymnasial- eller eftergymnasial nivå.

Elittränarutbildningen är en högre tränarutbildning för dig som arbetar med elitförberedande verksamhet, är tränare på elit- eller landslagsnivå alternativt arbetar som specialidrottslärare på gymnasial- eller eftergymnasial nivå.

Idrottens elittränarutbildningen är en vidareutbildning för tränare som arbetar med elitförberedande verksamhet eller är tränare på elitnivå. Utbildningen genomförs som en uppdragsutbildning vid Gymnastik och idrottshögskolan, GIH och förläggs till största delen på Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön. Programmet genomförs under en tvåårsperiod med tolv gemensamma tredagarsträffar.

I utbildningen får ta del av den senaste kunskapsutvecklingen inom prestationsanalys, prestationsoptimering, tränarskap, ledarskap, prestationspsykologi och coaching. Särskild vikt läggs vid att utveckla mästerskapskompetens, dvs säga förmågan att planera, genomföra samt följa upp och utvärdera ett nationellt eller internationellt mästerskap.

Efter genomgången utbildning får du ett utbildningsbevis i form av ett diplom. Du har också möjlighet att ta ut 60 högskolepoäng som sedan kan valideras in i ämnet specialidrott. 

Frågor om ETU besvaras av Kent Lindahl, kent.lindahl@rfsisu.se