Styrketräningens teori och praktiska tillämpning
Vill du läsa en unik kurs i ”Styrketräningens teori och praktiska tillämpning”? Utifrån den bäst beprövade erfarenheten och vetenskapliga evidensen, så är det här kursen för dig. Här får du både en teoretisk men framför allt en praktisk utbildning. Fokuset är på det praktiska kunnandet, det vill säga att du får lära dig de nödvändiga färdigheterna. 

Styrketräningens teori och praktiska tillämpning är en unik högskolekurs som riktar sig till dig som är verksam tränare och som vill lyfta styrketräning med dina adepter till en ny nivå. Arbetar du eller har planer på att arbeta med landslag, elit, förberedande elit eller ungdomar och vill kunna bedriva effektiv styrketräning baserat på den bästa beprövade erfarenheten och vetenskapliga evidens så är det en kurs för dig.

Hög styrkenivå är en förutsättning för höga prestationer i de flesta idrottsgrenarna, det är också en central faktor för minskad skaderisk. Därför är styrketräningen ett viktigt inslag i ett optimalt och individanpassat träningsupplägg. En förutsättning för att styrketräning ska vara effektiv och ge de avsedda effekterna är att den är individanpassad och utgår ifrån individens specifika behov och förutsättningar. Styrketräning som är rätt för en individ kan vara väldigt fel för en annan.

I den här unika kursen får du lära dig hur du praktiskt bedriver individanpassad styrketräning av de auktoriteter som har störst praktisk erfarenhet av just styrketräning på högsta internationella nivå.

Kursen ges av Högskolan i Dalarna i samarbete med Svenska Styrkelyftförbundet och i samverkan med Riksidrottsförbundet. Du som går kursen har möjlighet att erhålla 7,5 högskolepoäng. Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier för att kunna gå kursen. Den ges under hösten 2024 som en campusutbildning, 3 x 3 heldagar i Falun.

Läs mer genom att följa länken till kurssidan i knappen ovan.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta:
Michail Tonkonogi, Högskolan Dalarna,  e-post: mtn@du.se, mobil: 0708–206435
Mikael Swarén, Högskolan Dalarna, epost: miv@du.se, mobil: 0703–882136
Robert Ericsson, Svenska Styrelyftförbundet, e-post: robert.ericsson@styrkelyft.se, mobil: 010–4507171
Kent Lindahl, Riksidrottsförbundet e-post: kent.lindahl@rfsisu.se, mobil: 0703–375526