Grundutbildning för tränare
Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott eller gren du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll.
Grundutbildning för tränare utgör det andra utbildningssteget i ett utbud av utbildningar som går under namnet Idrottens tränarutbildningar framtagna av SISU Idrottsutbildarna, idrottens egna studieförbund. Grundutbildning för tränare är obligatorisk första del i Junior- och seniortränarutbildningen och kommer till hösten 2023 även vara det i Barn- respektive Ungdomstränarutbildningarna.

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder.

Grundutbildningens avsnitt:
• Jag och idrottsrörelsen
• Jag och ledarskapet
• Jag och träningen
• Jag och utövaren
• Valbart avsnitt

Grundutbildning för tränare arrangeras av samtliga RF-SISU distrikt och av vissa specialidrottsförbund.

Upplägget på utbildningen är vanligtvis:
• en digital uppstartsträff om 2 timmar
• webbaserade studier på egen hand om cirka 9 timmar
• digital heldagsträff om 6,5 timmar
• hemuppgift i föreningen utifrån valbar temamodul om 2,5-3 timmar

Med timmar ovan avses klocktimmar á 60 minuter. SISU anger tid i utbildningstimmar som motsvarar 45 minuter.

Det är viktigt att som deltagare avsätta tid för att genomföra de webbaserade studierna och att arbeta med reflektionsfrågorna i utbildningen. Att konkretisera egna tankar kopplat till utbildningens olika delar ger bra förutsättningar för att senare kunna tillämpa innehållet.