Klassindelning, banlängder

Klassindelning DM 
med öppna klasser och inskolningsklass

Vid individuell dagtävling ska banlängd vara enligt SOFT:s anvisningar.

Lång och
Medel DM

Natt-DM

Sprint-DM

Stafett-DM  

D10

H10

D10

H10

D10

H10

 

 

D12

H12

D12

H12

D12

H12

D12

H12

D14

H14

D14

H14

D14

H14

 

 

D16

H16

D16

H16

D16

H16

D13-16

H13-16

D18

H18

D18

H18

D18

H18

 

 

D20

H20

D20

H20

D20

H20

D17

H17

D21

H21

D21

H21

D21

H21

   

D35

H35

D35

H35

D35

H35

 

 

D40

H40

D40

H40

D40

H40

D40

H40

D45

H45

D45

H45

D45

H45

 

 

D50

H50

D50

H50

D50

H50

D50

H50

D55

H55

D55

H55

D55

H55

 

 

D60

H60

D60

H60

D60

H60

D60 *

H60

D65

H65

D65

H65

D65

H65

 

 

D70

H70

D70

H70

D70

H70

D70 *

H70 *

D75

H75

D75

H75

D75

H75

 

 

D80

H80

D80

H80

D80

H80

 

H80 *

 

H85

 

 

 

 

 

 

                                                                                        * Dessa klasser har två sträckor.