Styrelsen

Här hittar du DOF:s styrelse inkl suppleanter för 2024
Ordförande Håkan Elfving
070-641 34 64
fam.elfving@telia.com

Vice ordförande Leif Gustafsson
070-606 66 05
leif.h.gustafsson@gmail.com

Kassör Gunilla Rylander
072-513 16 00
orientering@dalaidrotten.se

Sekreterare Robert Östlund
073-09 66 93
robert.oestlund@hotmail.com

Ledamot Elisabeth Åkärbjär
070-585 40 06
akarbjar@gmail.com

Suppleant Anders Malmberg
0241-103 76
anders.malmberg@outlook.com

Suppleant Johan Hallgren
070-200 41 01
johan.e.hallgren@gmail.com