Regler, plaketter

Kartan ska alltid vara godkänd av Kartkontrollant.

Inga elitklasser vid DM-tävlingar.

Utdelande av DM plaketter:
Plaketter och medaljer delas endast ut till den som representanter en SOFT-förening inom Dalarnas OF.
För att klassen ska räknas som DM och utdelande av plaketter och medaljer ska ske krävs att klassen har minst 2 startande.

OBS! Stafett, endast ”rena” klubblag får DM-tecken och plaketter, ej kombinationslag

Individuella DM-tävlingar:
HD10-HD16: DOFs DM-plakett till 1:a, 2:a och 3:a.
HD18: DOFs DM-plakett till segraren.
HD20 och HD21: RF plakett till segraren.
HD35 och äldreDOFs DM-plakett till segraren.

DM-stafett:
HD17: RF plakett till alla i segrande lag,
HD12-16: DOFs DM-plakett till alla i segrande laget, till 2:an och 3:an.
HD40 och äldre: DOFs DM-plakett till alla i segrande lag.

Överblivna plaketter returneras av arrangören till Gunilla på DOF-kansliet efter tävlingens genomförande.


DM Stafettregler

HD12, och HD13-16 omfattar 3 sträckor varav sträcka 1 och 3 är gafflade samt sträcka 2 är kortare och rak. På 2:a sträckan i HD12 och HD13-16 får högst tre delta i samma klubblag.
Svårighetsgrad HD13-16:
Sträcka 1 och 2 = Orange (HD14)
Sträcka 3 = Violett (D16)

HD17, HD40, HD50 och H60 omfattar tre sträckor som är gafflade.
Segrartiderna i dessa klasser bör vara 45 min per sträcka.

Sammanlagda åldern skall i följande klasser minst vara: HD40 = 120 år, HD50 = 150 år, H60 = 180 år. Lägsta ålder för att delta i dessa klasser är 35 år.

D60, HD70, H80 omfattar två sträckor som är gafflade.

Sammanlagda åldern ska i dessa klasser minst vara: klasserna D60 = 120 år, HD70 = 140 år, H80 = 160 år. Lägsta ålder för att delta i dessa klasser är 35 år.