Tekniska kommittén

Tekniska kommitténs ledamöter 2023 är:

Ordförande
Tävlingsansvarig

Leif Gustafsson 0243-24 03 12
070-606 66 05
leif.h.gustafsson@gmail.com

Banläggarkort
Ban- och
tävlingskontroll

Hans Andersson 070-272 00 86 olhans.andersson@hotmail.com
IT-ansvarig VAKANT  
Kartansvarig  Roger Eklund 070-251 38 28

roger.eklund58@gmail.com

Markansvarig  Erik Rost 070-870 98 69

erikrost85@gmail.com 

MTBO Tomas Löfgren 070-650 26 11 tomaslofgren77@gmail.com
Naturpass/Motion  Anders Claesson  070-661 64 98

anders.claesson.ac@gmail.com

PreO  Ola Wiksell  0243-132 46
070-372 19 30 
ola.wiksell@gmail.com 
SkidO Martin Hammarberg  070-309 72 13

skidohammer@gmail.com

Elit, ranking  Peter Edman  023-333 17
070-631 88 05 
peter.edman@cgi.com