Ungdomskommittén

DOF:s ungdomskommitté 2023 ser ut så här:

            Anna Funke                 anna.funke@exceleducation.se      073-034 45 45  

            Anders Oksvold           anders@oksvold.com                     070-600 36 28 
            Elsa Forsgren               elsa.forsgren@icloud.com             070-294 77 74

            Eva Nordkvist               nordkvisteva@gmail.com             070-344 07 16

            Johanna Maxén            johannamaxen@hotmail.com        070-250 79 16


            Kristin Dahlqvist          kristin.dahlqvist@sweco.se            070-658 08 19

            Therese Sveder           therese.sveder@gmail.com            070-368 82 92