Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Tidsplan för arrangörer av Hallandstävlingar

Tidsplan för arrangörer av Hallandstävlingar. Uppdaterad efter planeringskonferensen 2021 inför 2022
HALLANDSTÄVLINGAR 2022-01-01

Tidsplan,                                        Senaste tidpunkter

30 mars                                       Ansökan av tävling via Eventor

31 augusti                                    Tävlingsdatum godkänns av HOF och SOFT

6 mån före tävling                       Ansökan till Länsstyrelsen angående dispens för skyddsområde

3 mån före tävling                       Ansökan till Länsstyrelsen angående samråd om marker

1 december                                  Inbjudan för vår-tävlingar med funktionärsuppgifter till HOF för

                                                   granskning

15 december                                Inbjudan för vår-tävlingar klara och inlagda på Eventor

1 maj                                            Inbjudan för höst-tävlingar med funktionärsuppgifter till HOF för

                                                     granskning

15 maj                                          Inbjudan för höst-tävlingar klara och inlagda på Eventor

6 veckor före tävling                   Material till Bankontrollant för praktisk och teoretisk                                                                                          kontroll

                                                   (för Hallands 3-dagars gäller istället 3 månader)

6 veckor för tävling                   Tävlingsledaren avrapporterar till Tävlingskontrollanten

3 veckor före tävling                  Bankontrollant klar med praktisk och teoretisk kontroll

Sista veckan före tävling            Bankontrollant godkänner tryckta banor och

                                                       kontrolldefinitioner

3 dagar före tävling                    PM publiceras på Eventor

10 dagar efter tävling                 Tävlingsrapport fylls i och signeras på Eventor

10 dagar efter tävling                 Arrangemangsavgift till SOFT ska betalas in