Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!

Discipliner och distanser

Tävlingsidrotten precisionsorientering bedrivs på flera olika distanser och i flera olika former.

Långdistans
Den ursprungliga tävlingsdistansen. Banlängd ca 2-2,5 km, 15-20 kontroller samt 2-4 tidkontroller.

Medeldistans
Banlängd ca 1-1,5 km, 10-15 kontroller samt 5-10 tidkontroller.

Tempo
Endast tidkontroller.

Även nattorientering finns.

De individuella distanserna genomförs som regel med individuell start, med 2 minuters startmellanrum. Även gemensam start förekommer.

Lagtävling förekommer där lagmedlemmarnas individuella resultat räknas samman.

Flerdagarstävlingar genomförs också där O-Ringen är den största. Även Elitserien och A-Cupen är exempel på flerdagarstävlingar.