Preo

PreO är förkortningen vi använder för precisionsorientering. PreO är en av orienteringsförbundets fyra grenar som klubbarna ska erbjuda sina aktiva medlemmar. I PreO är det inte löpning och fysisk förmåga som är avgörande utan kartförståelse och noggrann kartläsning. PreO lämpar sig för orienterare som vill förbättra sin kartläsning och kartkunskap. Vid tävlingar går man efter en stig eller grusväg och löser kontrollerna på avstånd. Du skall på begränsad tid avgöra vilken av flera skärmar som är placerad där din ring är ritad och enligt vad kontrolldefinitionen anger. Information om vad PreO är och hur det fungerar finns på på SOFT:s hemsida. Där finns nyttig fakta om man är nyfiken på att börja Precisionsorientera.