Svensk Orientering logotyp
23.02.2021

Årsmötet

Orientering
I dag hölls Hallands OF:s årsmöte. Detta var det första digitala årsmöte som Hallands OF hållit någonsin.

Kvällen möte som hölls digitalt leddes av Peter Badenfeldt. De sedvanliga punkterna gicks igenom med lite nyval i kommittérna. I styrelsen var det två som lämnade. Roger Andersson och Lars Edberg. Men under kvällens gång erbjöd de sig gå med i andra kommittér Roger in i valberedning och Lars in i ungdom som webansvarig. Nya i styrelsen är Jeanette Larsson FK Friskus och Jeanette Persson OK Löftan.

Vi kan nämna att förbundet har en god ekonomi.

Tyvärr så fick vi ajounera mötet till den 16 mars. Meningen var att det skulle tas fram namn till valberedningen. Kvar är Lars Hanning (norra halland, ny är Roger Andersson (södra halland) Saknas är en kvinna från mellersta halland. Detta skall lösas till den 16 mars.

Mötet avslutades med att berätta vem som fick I16 geväret. Detta gick till Jesper Johansson OK Löftan.

RELATERADE NYHETER

DSC07404
Klubbkonferens 2024
Ssm2024
SSM 2024
Christina Silvermedalj 2024
Silvermedalj för mångårigt OF-arbete
Fler nyheter