Svensk Orientering logotyp
18.11.2020

Nyhetsbrev Hallands OF

Orientering
Här kommer ett nyhetsbrev från Hallands OF

Hej Orienteringsvänner
Ibland blir inte allt som man tänkt sig och detta år har mycket inte blivit som man tänkt sig. Året började med Hallandspremiären och sen blev det stopp på allt tävlande när restriktionerna slog till. Luften gick liksom ur. Därefter har många anpassningar gjorts för att vi skulle kunna träna och tävla i viss mån trots de restriktioner som funnits och under hösten har en del tävlingar med annorlunda upplägg genomförts till mångas glädje.


Svenska Orienteringsförbundet med Ordförande Maria Krafft Helgesson och Förbundschef Susanne Söderholm i spetsen har gjort så mycket de kunnat för att vi skulle kunna bedriva vår idrott på ett så bra sätt som möjligt. De har varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten, Ministrar mm. De har tagit en aktiv del i arbetet inom Riksidrottsförbundet med hur stödpengarna från regeringen skulle delas ut mellan de olika förbunden, där de speciellt värnat om Orienteringen och de stora motionsarrangemangen och dess verksamhet. Allt för att orienteringen skall klara sig så bra som möjligt under Pandemin och sen kunna gå stärkt ut ur den.

I lördags satt jag i digitalt möte med övriga distriktsordförande och SOFT:s styrelse där det mesta handlade om pandemin och dess påverkan på orienteringen både på kort och lång sikt. Vi diskuterade bland annat hur olika scenarior med kvarvarande restriktioner under stora delar av 2021 skulle påverka orienteringen. Vidare diskuterades hur pandemin påverkar klubbar, distrikt och förbund och vi kom fram till att klubbarna var de som påverkades minst och distrikten påverkades i varierande grad beroende på om de hade anställd personal eller inte, Soft påverkades mest då deras intäkter bland annat kommer från arrangemangsavgiften och eftersom den minskar och mycket av kostnaderna finns kvar. Budgeten för 2021 pekade på ett underskott på 2,5 miljoner på en omslutning på ca 30 miljoner. Även O-ringen påverkas kraftigt av pandemin. Detta var lite kort om vad vi avhandlade på mötet.

Planeringskonferensen som vi skulle haft den 19 november är inställd och kommer förmodligen inte att kunna genomföras i fysisk form som det ser ut nu. Vi planerar för att istället genomföra den i digital form. Det blir troligen så att de olika delarna genomför mötena vid olika tidpunkter. Vårt mål i styrelsen är att vi skall kunna genomföra planeringskonferensen i digital form senast under januari månad. Vi återkommer med mer information om detta senare.


Utbildningarna som vi skulle haft i slutet på november har vi pausat. Vi kommer att återkomma med när vi kan genomföra dessa. Eventuellt kan det bli aktuellt med digitala utbildningar.

Ett nytt verksamhetsår finns framför oss och vi vet inte hur mycket det kommer att påverka oss när det gäller arrangemang och övrigt, men att vi kommer att bli påverkade av pandemin på ett eller annat sätt är klart. Ett råd till klubbar som skall ha arrangemang är att planera för att arrangemanget måste genomföras med hänsyn taget till restriktioner på ett eller annat sätt så är det enklare att minska på anpassningarna om situationen så medger.

https://www.svenskorientering.se/forbundet/Policydokumentochinformations-skrifter/Coronavirusetochorienteringen/


Vi närmar oss också ett nytt årsmöte och för att få val mm att fungera bra så har vi en valberedning. Valberedningen i Hallands OF består av tre ledamöter från de olika delarna av vårt distrikt. I dagsläget saknas det en ledamot från de södra klubbarna (Hylte OK, Oskarströms OK, Simlångsdalens IF, Halmstad OK, Halmstad Garnisons IF och Laholms IF OK) och den behöver tillsättas snarast. Namn på person att ingå i valberedningen skickas in snarast till undertecknad. De Norra klubbarna är representerade av Lars Hanning, OK Löftan,
Klubbarna i mellersta Halland (OK Nackhe, IK Trenne, Ätrans IF, OK Gläntan och Falkenbergs OK) är representerade
av Rasmus Blockgren, Falkenbergs OK. Han har aviserat att han vill avgå vid årsmötet så här måste även dessa klubbar ta fram en ny person till valberedningen. Detta behöver vara klart till årsmötet tisdagen den 23/2 2021.

Till sist vill jag bara påminna om de restriktioner som gäller angående tävlande och träningar. Inga organiserade tävlingar eller träningar i organiserad form får förekomma bland personer som är födda 2004 eller tidigare. Endast ungdomar som är födda 2005 och senare får träna i grupp. Enskild träning får förekomma. Se vidare information på SOFT:s hemsida enligt länk tidigare i detta brev.

Idag kom det även nya restriktioner som skall gälla från den 24 november om att träffas max 8 personer. Detta kommer att ytterligare inskränka hur vi kan umgås och träffas. Jag hoppas att vi alla tar detta på största allvar, och inte söker efter kryphål som Statministern uttryckte det idag, samt att vi alla får vara friska.

Orienteringshälsningar
Sven-Erik Dahlberg
Ordförande Hallands OF

RELATERADE NYHETER

DSC07404
Klubbkonferens 2024
Ssm2024
SSM 2024
Christina Silvermedalj 2024
Silvermedalj för mångårigt OF-arbete
Fler nyheter