Checkpointbeskrivning

I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en plastskylt med rosa hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt hittautkonto på hemsidan eller i appen. Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.

I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:

  • grön = mycket lätt 
  • blå = lätt. Kan sitta lite längre in från stigen.
  • röd = medelsvår. Sitter längre ut i terrängen och svårare att se med en gång.
  • svart = svår. Våra klurigaste checkpoints som ligger längst ut i terrängen.

Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor. 

I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt hittautkonto.

Checkpointsläpp

Samtliga checkpoints som är utplacerade på kartan är utplacerade på plats i terrängen och det kommer att ske två stycken extra släpp med nya checkpoints och dessa kommer enbart släppas digitalt via appen och hemsidan. Datumen för extrasläpp av nya checkpoints är 1 Juni och 1 Augusti.

Håll utkik efter våra planerade checkpointsläpp så missar du inga nya checkpoints!

Våra partners